" Yönetimin işi kontrol değil liderliktir "
 
W.Edwards Deming
Sınai ve Fikri Haklar
 
Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri