" Yönetimin işi kontrol değil liderliktir "
 
W.Edwards Deming
KOSGEB KOBİ Proje Destek Programıı

Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri