" Kalite konusunda bir heyecan ve arzunun olmadığı bir organizasyonda başarısızlık sözkonusu olur. "
 
Tom Peters
KOSGEB Genel Destek Programı
PROGRAMIN AMACI •Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması •KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, •KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, •KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir. DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDAKİ DESTEKLER Yurt İçi Fuar Desteği Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Tanıtım Desteği Eşleştirme Desteği Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Enerji Verimliliği Desteği Tasarım Desteği Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Belgelendirme Desteği Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği Bağımsız Denetim Desteği Gönüllü Uzmanlık Desteği Lojistik Desteği
Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri