" Yönetimin işi kontrol değil liderliktir "
 
W.Edwards Deming
haber3 haber3
haber

haber3 haber3haber3haber3haber3


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri