" Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür. "
 
J. HARRİS
Marka

Marka nedir?

Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Markada en önemli kriter, ürün yada hizmetleri benzer ürün yada hizmetlerden farklılaştırmayı sağlayan ayırt edici özelliğinin bulunmasıdır.

Türkiye'de bir markanın etkin olarak korunabilmesi için Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescili şarttır. Bir ibarenin marka olarak Türk Patent Enstitüsü'nde tescili, marka sahibine sadece Türkiye açısından etkin hukuki ve cezai koruma sağlar

Markanın koruması , onun sahibi adına tescil edilmesi ile başlar. Marka koruması hemen hemen dünyanın tüm ülkesinde Türkiye'nin de 1930 yılında imza atığı "Paris Anlaşması" kriterlerine göre korunur. Türkiye'de markalar, Paris Anlaşmasına uygun olarak hazırlanmış olan ve 1995 yılından itibaren yürürlükte olan 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre korunur.

Marka Tescilinin Faydaları;

Markanızın başkalarının mal veya ambalajlarının üzerinde kullanılmasını,
Markanızı taşıyan malların başkalarınca piyasaya sürülmesi, stoklanması, teklif edilmesi veya sunulması,
Markanızı taşıyan malın başkalarınca ithali ve/veya ihracını,
Markanızın başkalarının iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını,önleyebilirsiniz ve söz konusu koruma kapsamında;
Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesini,
Maddi ve manevi zararın tazmini ile itibar tazminatını,
Taklit ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara el konmasını,
El konan ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını,
Tecavüz edenlere 1-4 yıl arası hapis cezası verilmesini,
Tecavüz edenlerin yüksek para cezaları ile cezalandırılmalarını,
Işyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılmasını ve ticaretten men edilmelerini, mahkemeden talep edebilirsiniz.

Marka Tescil Aşamaları

Marka tescil başvurusu, marka araştırması yapılması ile başlar. Marka araştırması bize markanın tescil edilebilirliliğini göstermektedir. Araştırma sonucu olumlu olan markalar için resmi başvuru aşamasına geçilir. Markanın varsa logosu ile beraber başvuru dilekçesi hazırlanıp Türk Patent Enstitüsüne girişi yapılır. Girişi yapılan markaların gün, saat ve dakika olarak kaydı yapılır ve markanın koruması baslar.

Türk Patent Enstitüsü uzmanları marka başvurusunu tescil edilip edilmeyeceği noktasında incelerler. Tescil edilebilir markalar yayın aşamasına gelir ve Türk patent enstitüsünce her ay yayınlanan Resmi marka bülteninde yayına çıkar. Yayın suresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz durumu açıktır.3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda marka tescil belgesi başvuru harcı yatırılıp tescil belgesi tarafınıza gönderilir.

Tescilli Markanın Koruma Süresi

Tpe tarafından tescillenen markalar 10 yıl sure ile korunur. 10 yıl sure sonunda istenirse 10’ar yıl daha uzatılabilir.

Marka oluştururken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Marka az çok sizi ve/veya farklılığınızı ve/veya ürününzü ifade edebilmeli,
Kolay okunabilmeli ve okunuşu kulağa hoş gelmeli,
Mümkünse imgelerle desteklenmeli,
Tüketicinin hafızasında kalmaya uygun olmalı,
Ayırt edici özelliği bulunmalı; kolayca taklit edilmemeli,
İhracat yapılacaksa, ilgili ülkelerin dilinde olumsuz bir anlamı bulunmamalı.
Markayı kullanmaya başlamadan önce markanın başkası adına tescilli olup olmadığı konusunda araştırma yapılmalı, tescilsiz ise markayı kullanmaya başlamadan önce marka tesciline başvurulmalıdır.Detaylı bilgi için bize ulaşınız.


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri