" Tecrübe çok pahalı bir okuldur, ama budalalar başka okulda öğrenemez. "
 
Benjamin Franklin
SATIŞ YÖNETİMİ

Satış Performansını Geliştirme

SATIŞ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI
Bir ekibin başarısı ölçülürken temel kriter satış hedeflerinin realizasyonudur

Bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan aşamaları göz ardı etmemek gerekir.

Satış teşkilatının oluşturulması,yeni müşterilere ulaşabilme,var olanları devamlı müşteri yapabilme yani bağımlılık yaratabilme,satışçılarımızın vizyon sahibi olmalarını sağlama gibi sayısız noktaların irdelenmesi ve şirkete uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır.

Satışın müşterinin ürünü aldıktan sonra başladığını unutmamak gerek. Müşterimizle uzun soluklu bir ilişki söz konusu olmalı ve klasik pazarlama faaliyetlerinden günümüz satışına geçiş yapılabilmelidir.

Ürününüzün satışa sunulması anından bayilere ulaşımına kadar geçecek olan süredeki her aşamanın planlanmasına ışık tutacağı ve şirketinize bağımlı müşteri yaratabilmenizi,piyasada marka olabilmenizi sağlayacak tüm adımları içeren konularda danışmanlık hizmetini kapsayan bir yolu birlikte kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Şirketinizin ihtiyaçlarını sizin önerileriniz ve bizim danışmanlığımızın bilgi birikimi ile masaya yatırıp,çözüm yolları aramak ,bunları yürürlüğe koyup sonuca ulaşmak için birlikte çalışmayı öneriyoruz.


Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri