" Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin katkısı ile olmuştur. "
 
Joseph M. Juran
AİLE ŞİRKETLERİ YÖNETİMİ

AİLE ŞİRKETİ DANIŞMANLIĞI

Aile reisinin ya da aile fertlerinden herhangi birinin, ailenin geçimini sağlaması ve/veya geleceğini güvence altına alması amacıyla kurulan aile şirketlerinin sayısı ve önemi her geçen gün artmaktadır.

1997 yılı itibariyle Kuzey Amerika’da (A.B.D., Kanada, Meksika) halka açık şirketlerin % 60’ının, bütün işletmelerin % 92’sinin; ABD’de faaliyet gösteren şirketlerin % 95’inin; Şili’de % 90’ının; İtalya’da % 99’unun; İspanya’da % 71’inin ve 1996 yılı itibariyle Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin % 94.1’inin aile şirketi olması bunun tipik bir göstergesidir.

Aile şirketlerinin sayısındaki bu artışın ülke ekonomilerine sağladıkları katma değerin giderek artmasına yol açtığı da bilinen bir durumdur. Dolayısı ile ekonomik etkileri yanında istihdam yaratmada, toplumsal ve siyasal açıdan denge unsuru olmada ve bölgelerarası kalkınmayı desteklemede de olumlu etkileri görülen aile şirketlerinin sağlıklı bir şekilde incelenmesi, verimliliklerinin sorgulanması, daha başarılı ve kârlı hale getirilmesi, bu danışmanlık hizmetinin temel amacını teşkil etmektedir.


DANIŞMANLIK İÇERİĞİ:

1-AİLE ŞİRKETLERİNDE ANALİZ

• Aile misyon ve vizyonunun belirlenmesi
• Şirket misyon ve vizyonunun belirlenmesi
• Şirket swot analizi
• Aile swot analizi
• güçlü ve zayıf yönlerin tespiti 
• fırsatların ve tehditlerin tespiti
• Aile mevcut durum analizi
• Şirket mevcut durum analizi

2-AİLE ŞİRKETLERİNDE STRATEJİK PLANLAMA

• Stratejik Planlamanın Yapılması
• Stratejik Risk Planlamanın Yapılması


3-AİLE KONSEYİ, YÖNETİM KURULU VE İCRA KURULU OLUŞTURMA

4-AİLE ANAYASASI OLUŞTURMA

5-SÖZLEŞME DÜZENLEME


• Hissedar Sözleşmesi Düzenleme
• Evlilik Öncesi Sözleşme Düzenleme


6-AİLE ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM SİSTEMLERİ

7- REORGANİZASYON


• Organizasyon Yapısının Revize Edilmesi Ve Organizasyon Şeması
• İş Analizi Ve İş Değerleme
• İş Tanımları Oluşturma

8-YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI SİSTEMLERİ

• Personel Planlama
• İşe Alma Sistemi
• İşten Çıkış Sistemi
• Disiplin Sistemi
• Ödüllendirme Yönetmeliği
• Kurallar/Normlar
• Terfi Ve Atama Sistemi
• Kariyer Planlama
• 360 Derece Ve Takım Temelli Performans Değerleme Ve Ölçme Sistemi
• " Yeniden Yerleştirme Programı/Gelecek Tepe Yönetim Ekibi Belirleme Ve
Planlama"
• Bilgi Akış Sistemi
• İş Akış Sistemi
• Ücret Ve Prim Sistemi
• Veri Bankası Oluşturma

9- FİNANSAL SİSTEMLER

• Nakit Akış Tabloları
• Kar Payındağıtımı / Yatırımlar
• Finansal Oranlar
• Bütçe Planlama Ve Kontrol
• Raporlama
• Maliyet Kontrol

10- PAZARLAMA SİSTEMLERİ

• Pazar, Rakip, Ürün Araştırma
• Pazar Geliştirme / Pazar Çeşitleme
• Ürün Geliştirme / Ürün Çeşitleme

 

Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri