" Kaliteyi müşteri tanımlar. "
 
Armand Feigenbaum
ÜRETİM PLANLAMA VE YÖNETİMİ

ÜRETİM YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Firmamızdan alacağınız Üretim Yönetimi Danışmanlığı hizmeti ile üretiminizin sorunları belirlenecek ve bu sorunlara yol açan faktörlerin kaynağına inilecektir. Bu tespitler bilimsel yöntemler ile analiz edilerek çözüm önerileri ortaya konulacak; bu sayede, işletmenize en uygun sürekli iyileştirmeye yönelik bir sistem kurulmuş olacaktır. Sonuçta, işletmeniz açısından gerek zaman gerekse maliyet yönetiminde ciddi iyileştirmeler sağlanmış olacaktır.

Trend Eğitim ve Danışmanlık olarak verdiğimiz Üretim Yönetimi Danışmanlığı konuları şu şekildedir; 

 •  Değer Akış Haritaları
 • Verimlilik Ölçümleri
 •  Yerleşim Düzenleme (Layout)
  • İş Etüdü
  • Metot Etüdü 
  • İş Ölçümü Uygulaması 
  • Standart Sürelerin Tespiti ve Veritabanının Oluşturulması
 • Üretim Planlama Sistemi
  • Talep Tahmin Sisteminin Kurulması 
  • Kapasite Belirleme 
  • Darboğazların Tespiti 
  • Bütünleşik İmalat Planlama 
  • Ana Üretim Programlama 
  • Periyodik Üretim Kontrol Sisteminin Oluşturulması
 • Stok Kontrol Sistemi
  • ABC Sisteminin Kurulması 
  • Stok Kodlama Sisteminin Kurulması 
  • Sipariş Politikalarının Oluşturulması
 • Malzeme Gereksinim Planlaması (MRP) 
  • BOM Listelerinin Oluşturulması 
  • Ürün Ağaçlarının Oluşturulması 
  • Ürün Rotalarının Tespiti
 • İstatistiksel Kalite Kontrol Sistemi 
  • Kritik Noktaların Tespiti 
  • Kabul Kontrol Sisteminin Kurulması 
  • Süreç Kontrol Sisteminin Kurulması 
  • Güvenilirlik Analizi 
  • Kalite Geliştirme Araçlarının Uygulamaya Geçirilmesi
 • Toplam Verimli Bakım (TPM) 
 • Vardiya Planlaması
 •  Hat Dengeleme
 • 5S 
 • FMEA
 • ERP Seçim ve Kurulum Süreci Desteği
 • Tedarik Zinciri Yönetimi 
  • Tedarikçi Değerleme Sisteminin Kurulması
  • Dağıtım Kanalları Planlaması (DRP)

PROGRAMIN İŞLETMEYE SAĞLADIĞI YARARLAR 

 • Kurulum (set-up) süreleri azaltılarak üretim esnekliği sağlanır. 
 • Üretim hızı belirlenir ve birimlerin bu hızda faaliyet göstermesi sağlanır. 
 • İşyükü ve işgücü miktarları uyumlaştırılır. 
 • Gereksiz işgücü ve kapasite kullanımından doğan maliyetler azaltılır. 
 • Darboğazlar ortadan kaldırılır. 
 • Kapasite kullanım oranları artar. 
 • Kalite, kontrol edilebilir ve izlenebilir hale gelir. 
 • Gereksiz taşımalar minimum düzeye indirilir. 
 • Stok maliyetleri azalır. 
 • Birim üretim maliyetleri düşer.

 


Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri