" Kaliteyi müşteri tanımlar. "
 
Armand Feigenbaum
SÜREÇ YÖNETİMİ

SÜREÇ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

Süreç Yönetimi danışmanlık hizmetleri, aşağıda adımları açıklanan kapsamın tümünü veya bir kısmı için verilebilmektedir. Belirlenecek kapsama göre şirketin ne kadar sürede ve hangi seviyede süreç yönetimini uygulayacağı karşılıklı görüşmelerle saptanmaktadır.

Danışmanlık kapsamında müşterimiz olan firmalara verdiğimiz hizmetler şu şekilde özetlenebilir;

Süreç Yönetimi Danışmanlık projesinin amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
• Süreç Yönetiminin anlamı, şirketler için önemi ve belli başlı uygulama örneklerinin açıklanması
• Şirket yöneticilerinin süreç yönetimi danışmanlığından beklentilerinin öğrenilmesi
• Süreç Yönetimi projesi için ortak amaç ve hedeflerin oluşturulması
• Ortak çalışma şeklinin saptanması

Danışmanlık verilecek şirketin tanınması
• Organizasyon yapısı ve yapılan işlerin açıklanması
• Şirketin strateji ve hedeflerinin belirlenme şeklinin açıklanması
• İş yapma ilkelerinin açıklanması

İş akışları ve süreçlerin incelenmesi
• Süreç yönetimi eğitimlerinin verilmesi
• İş akışlarının ve süreçlerin stratejik önem, performans gibi kriterlere göre belirlenmesi
• İş akışlarının süreçler halinde sınıflandırılması, önem derecelerinin belirlenmesi
• Süreçlerin tanımlanması
• Belirlenen süreçlerin hedeflenen zaman, maliyet, etkinlik açısından durumunun saptanması
• Ana süreç ve alt süreçlerin belirlenmesi
• Mevcut durumda süreç sahipleri ve süreçleri kontrol eden kişi ve iş yapılarının belirlenmesi

İş akışları ve süreçlerin düzenlenmesi
• Belirlenen süreçlerin birbirleriyle ilişkilendirilmiş olarak yapısının çıkarılması, dokümante edilmesi
• Süreçlerin iyileştirmeler ve performans ölçümü yapılabilecek şekilde ölçümlenebilir olarak tanımlanması
• Süreç dokümantasyonunun Kalite Yönetim Sistemi ile uyumlu yapısının ortaya konulması
• Süreçte değer katan ve değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi

Süreç Yönetimi Organizasyonu
• Süreç sahiplerinin belirlenmesi
• Süreç ekiplerinin nasıl kurulması gerektiğinin açıklanması
• İşletme içinde iç müşteri modeline göre bölümler arasında hizmet seviyeleri anlaşmalarının yapılması
• Süreç Yönetim Organizasyon yapısının ortaya çıkarılması

Süreç Yönetimi Uygulaması
• Seçilecek süreç veya süreçlerin iyileştirme planının çıkarılması
• Süreç performans hedefinin belirlenmesi
• Bu plana göre süreçte iyileştirme yapılması ve ve performansın gözlenmesi

Performans Yönetim Sistemi
• Süreç performans hedeflerine göre bölüm ve kişisel performans ölçüm sisteminin oluşturulması
• Performans geri bildirim sisteminin kurulması


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri