" Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar. "
 
Peter Drucker
Sürekli İyileştirme Eğitimi
eğitim
 • i. Tanımlar
 • ii. Kalite Kayıpları
 • iii. Kalite Maliyetleri
 • iv. İyileştirmenin Sürekliliği
 • v. Sürekli İyileştirmenin Gerekçeleri
 • 1. Değişim İhtiyacı
 • 2. Verimlilik
 • 3. Müşteri İhtiyaçlarının Karşılanması
 • 4. Çalışanların mutluluğu motivasyon
 • 5. Reorganizasyon
 • vi. Kalite İyileştirme Prensipleri
 • vii. Kalite İyileştirme Ortamı
 • viii. Kalite İyileştirme Ortamı
 • ix. Yönetimin Sorumluluğu Ve Liderliği
 • x. Değerler, Tavırlar Ve Davranışlar
 • xi. Kalite İyileştirme Hedefler
 • i xii. İletişim Ve Ekip Çalışması
 • xiii. Takdir Etme xiv. Eğitim Ve Öğretim
 • xv. Kalite İyileştirme Yönetimi
 • xvi. Kalite İyileştirmenin Organize Edilmesi
 • xvii. Kalite İyileştirme Planlaması
 • xviii. Kalite İyileştirmenin Ölçülmesi Kalite İyileştirme Faaliyetlerinin Gözden Geçirilmesi
 • xix. Ölçmeye, Bilgiye, İstatistiğe Dayalı Yaklaşım
 • xx. Kalite İyileştirme Metodolojisi
 • xxi. Bütün Organizasyonunun Katılımı
 • xxii. Kalite İyileştirme Projeleri - Faaliyetlerinin Başlatılması
 • xxiii. Muhtemel Sebeplerin Araştırılması
 • xxiv. Sebep-Sonuç İlişkilerini Kurmak
 • xxv. Önleyici Ve Düzeltici Tedbirlerin Alınması
 • xxvi. İyileşmenin Teyidi
 • xxvii. Kazançların Sürekli Kılınması
 • xxviii. Destekleyici Araçlar Ve Teknikler
 • xxix. Nümerik Veri Araçları
 • xxx. Nümerik Olmayan Veri Araçları
 • xxxi. Araç Ve Teknikleri Uygulama Eğitimi
 • xxxii. Kalite İyileştirme İçin Araç Ve Teknikler
 • xxxiii. Eğitimin Değerlendirilmesi
 • xxxiv. Sertifikaların Verilmesi
 • xxxv. Kapanış

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri