" Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar 'kalite bilinci'nin varlığı gereklidir. "
 
Armand V. Fiegenbaum
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
eğitim
  • i. Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulanmasından Beklenen Yararlar
  • ii. Kuruluşun Gelecekte Ulaşmak İstediği Hedef, Vizyon, Misyon ve Değerler
  • iii. Müşteri Odaklı Çalışmak için Sağlanması Gereken Koşullar
  • iv. Sürekli Gelişme Kavramının Ölçülmesi
  • v. Kaizen Modelinin Uygulanışı
  • vi. Çalışanların Katılımı
  • vii. Toplam Kalite Yönetimi Hangi Kuruluşlarda Uygulanabilir?
  • viii. Kalite Çemberleri
  • ix. Toplantılar Olağan Olarak Ne Kadar Sürer ve Hangi Sıklıkla Düzenlenir?
  • x. Bir Toplantıda Neler Yapılır? Üyeler Soruna Nasıl Yaklaşmalıdır?
  • xi. Sistem Nasıl Çalışır?
  • xii. Üyeler Uzmanların Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?
  • xiii. Yürütme Komitesinin Görevleri Nelerdir? Yürütme Komitesinde Kimler Bulunmalıdır?
  • xiv. Rehber Kimdir? Ve İşlevi Nedir?
  • xv. İş İle Grup Etkinlikleri arasında bir İlişki Var mıdır?
  • xvi. Üyelerin Seçtiği Sorun Alanları Nelerdir?
  • xvii. Sorun Önlemeye Yönelik Yaklaşım ve Güvenlik Konuları
  • xviii. Ölçmeye, Bilgiye, İstatistiğe Dayalı Yaklaşım
  • xix. Önerilerin Uygulanması
  • xx. Sonuç Değerlendirmeleri Nasıl Yapılır?
  • xxi. Yönetime Sunuş Şekli Nedir? Ne Amaçla ve Hangi Aralıklarla Yapılır? Niçin Önemlidir?
  • xxii. Nasıl Bir Eğitim Programı? Ne Zaman ve Hangi Konularda Eğitim?
  • xxiii. Eğitimin Değerlendirilmesi
  • xxiv. Sertifikaların Verilmesi
  • xxv. Kapanış

 

 

 

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri