" Ağaçlar ölmeye yukarıdan başlar. "
 
Peter Drucker
Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
eğitim
 • i. Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulanmasından Beklenen Yararlar
 • ii. Kuruluşun Gelecekte Ulaşmak İstediği Hedef, Vizyon, Misyon ve Değerler
 • iii. Müşteri Odaklı Çalışmak için Sağlanması Gereken Koşullar
 • iv. Sürekli Gelişme Kavramının Ölçülmesi
 • v. Kaizen Modelinin Uygulanışı
 • vi. Çalışanların Katılımı
 • vii. Toplam Kalite Yönetimi Hangi Kuruluşlarda Uygulanabilir?
 • viii. Kalite Çemberleri
 • ix. Toplantılar Olağan Olarak Ne Kadar Sürer ve Hangi Sıklıkla Düzenlenir?
 • x. Bir Toplantıda Neler Yapılır? Üyeler Soruna Nasıl Yaklaşmalıdır?
 • xi. Sistem Nasıl Çalışır?
 • xii. Üyeler Uzmanların Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?
 • xiii. Yürütme Komitesinin Görevleri Nelerdir? Yürütme Komitesinde Kimler Bulunmalıdır?
 • xiv. Rehber Kimdir? Ve İşlevi Nedir?
 • xv. İş İle Grup Etkinlikleri arasında bir İlişki Var mıdır?
 • xvi. Üyelerin Seçtiği Sorun Alanları Nelerdir?
 • xvii. Sorun Önlemeye Yönelik Yaklaşım ve Güvenlik Konuları
 • xviii. Ölçmeye, Bilgiye, İstatistiğe Dayalı Yaklaşım
 • xix. Önerilerin Uygulanması
 • xx. Sonuç Değerlendirmeleri Nasıl Yapılır?
 • xxi. Yönetime Sunuş Şekli Nedir? Ne Amaçla ve Hangi Aralıklarla Yapılır? Niçin Önemlidir?
 • xxii. Nasıl Bir Eğitim Programı? Ne Zaman ve Hangi Konularda Eğitim?
 • xxiii. Eğitimin Değerlendirilmesi
 • xxiv. Sertifikaların Verilmesi
 • xxv. Kapanış

 

 

 

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri