" Toplam kalite yönetiminin başarısı için üst yönetimden alt düzeyde çalışanlara kadar 'kalite bilinci'nin varlığı gereklidir. "
 
Armand V. Fiegenbaum
Takım Çalışması ve liderlik
eğitim
 • i. Takım Çalışması Nedir?
 • ii. Amaç ve Yararları
 • iii. Başarıyı Sağlayan Faktörler
 • iv. Takım Çalışmasının Önündeki Engeller
 • v. Takım Sayısı
 • vi. Takım Çalışmasında Sinerji
 • vii. Takımın Motivasyonu
 • viii. Takım Liderinin Özellikleri
 • ix. Güncel Yönetim Anlayışı ve Yönetici
 • x. Yönetici İle Lider Arasındaki İlişki
 • xi. Liderin Kişilik Yapısı
 • xii. Lider Tipleri ve Etkinlik
 • xiii. Toplantıyı Yönetmek
 • xiv. Lider Yöneticinin Temel Davranışları
 • xv. Ekiplerde Liderlik ve Takım Yönetimi
 • xvi. Liderlikte Süreklilik ve Başarı
 • xvii. Yönetici Yeteneklerinin Analizi: Programın bu kısmında bir yöneticilik envanteri uygulanacak ve katılımcıların bireysel ve yönetsel özelliklerinin analizi yapılacaktır
 • xviii. Eğitimin Değerlendirilmesi
 • xix. Sertifikaların Verilmesi
 • xx. Kapanış

 

 

 

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri