" Yönetimin işi kontrol değil liderliktir "
 
W.Edwards Deming
Proses Yönetimi Ve Etkileşimi
eğitim
 • i. Proses nedir?
 • ii. ISO 9001:2008 KYS’nin temel prensipleri ve proses yaklaşımı
 • iii. Proses yaklaşımının faydaları
 • iv. Proses girdileri
 • v. Proses çıktıları
 • vi. Prosesin kaynakları
 • vii. Prosesin kontrolü
 • viii. Proses hiyerarşisi
 • ix. Proses esaslı dokümantasyon
 • x. İş (süreç) akış şeması
 • xi. Proseslerin etkileşimi
 • xii. Özel Prosesler
 • xiii. Proseslerin ölçülmesi, analizi ve iyileştirilmesi
 • xiv. Eğitimin değerlendirilmesi
 • xv. Sertifikaların verilmesi
 • xvi. Kapanış

 

 

 

 

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri