" Her başarılı kalite devrimi üst yönetimin katkısı ile olmuştur. "
 
Joseph M. Juran
BRC Gıda Güvenliği Eğitimi
eğitim
 • i. Amaç Kapsam ve Uygulanabilirlik
 • ii. BRC Global Standart nedir?
 • iii. HACCP Sistemi
  • 1. Gıda Özelliklerinin tanımlanması; Süreç akış şemaları; Fabrika yerleşimi şeması HACCP Planı
  • 2. Tehlike analizleri; Kritik kontrol noktaları; Kritik limitler; İzleme prosedürleri; Düzeltici faaliyetler; Doğrulama uygulamaları; BRC kayıt ve dokümantasyon sistemi
 • iv. Kalite Yönetim Sistemi
  • 1. Kalite politikası; Kalite el kitabı; Organizasyonel yapı, Sorumluluklar ve yetki; Doküman kontrolü; Prosedürler; Kayıtlar; Şartnameler; İç tetkik
  • 2. Düzeltici Faaliyet; İzlenebilirlik; Ürün geri çağırma; Müşteri şikayetleri
  • 3. Tedarikçi Değerlendirme
 • v. Fabrika Altyapı Standartları
  • 1. Yerleşim; Bina çevresi; Yerleşim planı/Ürün akışı; Alt yapı; Ekipmanlar
  • 2. Bakım; Sosyal tesisler; Ürüne fiziksel ve kimyasal bulaşma riski; Temizlik ve hijyen; Atıkların kontrolü; Haşere kontrolü; Taşıma
  • 3. Ürün Kontrolü
  • 4. Ürün tasarımı ve geliştirmesi; Ürün paketleme; Ürün analizi; Depolama
  • 5. Stok rotasyonu; metal/yabancı madde tarama; Ürün serbest bırakma; Uygun olmayan ürünün kontrol
 • vi. Proses Kontrolü
  • 1. Sıcaklık/Zaman kontrolü; Kalite kontrol; Cihaz ve proses geçerliliği; Kalibrasyon; Ürün işleme şartları
 • vii. Personel
  • 1. Çalışan hijyeni; Sağlık taraması; İş elbisesi; Eğitim
 • viii. Eğitimin Değerlendirmesi
 • ix. Sertifikaların Verilmesi
 • x. Kapanış

 

 

 

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri