" Kötümser yalnız tüneli görür, iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür. "
 
J. HARRİS
ISO 22000 Gıda Güvenliği Eğitimleri
eğitim
 • i. Gıda Güvenliği tanımlar ve tarifler, Gıda Zincirindeki kuruluşlar,
 • ii. ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin tanıtılması,
 • iii. ISO 22000’in HACCP ve ISO 9001:2000 ile ilişkisi,
 • iv. ISO 22000 Standardının Temel Prensipleri,
 • v. ISO 22000 Standardının Maddelerinin Yorumlanması
 • vi. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri (4.0)
 • vii. Yönetim Sorumluluğu (5.0)
 • viii. Kaynakların Yönetimi (6.0)
 • ix. Planlama ve Güvenilir Ürün Gerçekleştirme (7.0)
 • x. Gıda Güvenliği Sistemlerinin Geliştirilmesi, Doğrulanması ve Geçerli Kılınması(8.0)
 • xi. Ürünün Tanımlanması, Amaçlanan Kullanım Şeklinin Belirlenmesi
 • xii. Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Oluşturulması
 • xiii. Akış Diyagramının ve Yerleşim Planının Yerinde Doğrulaması
 • xiv. Ön Gereksinim Programlarının belirlenmesi
 • xv. Operasyonel ön gereksinim programlarının belirlenmesi
 • xvi. Tehlikelerin belirlenmesi
 • xvii. Her Kritik Kontrol Noktası İçin Kritik Limitlerin belirlenmesi ve İzleme Sisteminin Oluşturulması
 • xviii. Düzeltici Faaliyetlerin Oluşturulması
 • xix. Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması
 • xx. Dokümantasyon ve Kayıt alma Sisteminin Oluşturulması
 • xxi. Uygulamalar
 • xxii. Pratik Dokümantasyon Çalışması
 • xxiii. Eğitimin Değerlendirilmesi
 • xxiv. Sertifikaların Verilmesi
 • xxv. Kapanış
 

Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri