" Yönetimin işi kontrol değil liderliktir "
 
W.Edwards Deming
ISO 13485 Eğitimleri
eğitim
 • i. 13485 nedir?
 • i. Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi Yararları
 • iii. Kalite Yönetim Prensipleri ve Süreç Modeli
 • iv. Diğer Sistemlerle Uyumu
 • v. 4.Madde Kalite Yönetim Sistemi
 • vi.  5.Madde Yönetim Sorumluluğu
 • ii.  6.Madde Kaynak Yönetimi
 • viii. 7.1.Madde Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması
 • ix. • Risk Yönetimi
 • x. 7.2.Madde Müşteri İlişkili Süreçler
 • xi. 7.3.Madde Tasarım ve Geliştirme
 • xii. 7.4.Madde Satın Alma
 • xiii. 7.5.1.Madde Üretim İşlemlerinin Kontrolü
 • xiv. 7.5.2.Madde Üretim İşlemlerinin Geçerli Kılınması
 • xv. 7.5.3.Madde Ürün Tanımı Ve İzlenebilirlik
 • xvi. 7.5.4.Madde Müşteri Malı
 • xvii. 7.5.5.Madde Ürünün Korunması
 • xviii. 7.6.Ölçüm ve Gözetim Cihazlarının Kontrolü
 • xix. 8.Madde Ölçüm, Analiz ve İyileştirme
 • xx. 8.1.Madde Genel
 • xxi. 8.2.1.Madde Geri Besleme
 • xxii. 8.2.2.Madde İç Tetkik
 • xxiii. 8.2.3.Süreçlerin Ölçüm ve Gözetimi
 • xxiv. 8.2.4.Madde Ürünün Ölçüm ve Gözetimi
 • xxv. 8.3.Madde Uygunsuzlukların Kontrolü
 • xxvi. 8.4.Madde Veri Analizi
 • xxvii. 8.5.1.Madde Sürekli İyileştirme
 • xxviii. 8.5.2.Madde Düzeltici Faaliyetler
 • 8.5.3.Madde Önleyici Faaliyetler
 

Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri