" Kaliteyi müşteri tanımlar. "
 
Armand Feigenbaum
GENEL YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim danışmanlığı nedir?

Ölçemediğiniz değerleri kontrol edemezsiniz!

Kuruluşların verimliliğini arttırmak ve daha iyi yönetilmeleri için tecrübeli elemanlar tarafından tüm yönetim konularında gerçekleştirilen bağımsız ve profesyonel bir hizmet türüdür.

Bir şirketin/kuruluşun insan gücü, makine, bina ve mali kaynaklarının en etkin şekilde kullanımı ve kontrolü ile bu değerlerin korunması ve her birinden kabul edilebilir oranda bir gelir kazanılması, kaynakların geliştirilmesidir. Kaynakların geliştirilmesi ise maliyeti çok çabuk geri dönen bir yatırım aynı zamanda maliyetine oranla getirisi en yüksek yatırımlardan birisidir. En az maliyetle şirketlerin rekabet edebilirlik kabiliyetlerinin artırılması faaliyetidir.

Trend Eğitim ve Danışmanlık, Yönetim Danışmanlığı Hizmeti ile iş süreçlerinizin analizini yapmakta ve süreç performanslarının iyileştirilmesi yönünde çalışmaktadır.

Verimlilik ve üretkenlik kavramları şirketler için vazgeçilmez iki değerdir. Verimlilik çalışmalarıyla istenen asıl hedef, değer katmayan süreçleri yalınlaştırmak ve rekabet ortamında avantajlı hale gelebilmektir. Global rekabet ortamında bulunan her şirket bu çalışmalardan doğan yaklaşımları şirket kültürü haline getirebilmek için yoğun çaba harcamaktadır.

Bunları uygulamak şirketler için artık bir farklılık olmaktan çıkmış, rekabet edebilmenin ilk şartı haline gelmiştir.

Yönetim danışmanlığında beklenen faydalar;

-Kalite Artışı
Standardizasyonun sağlanması
İzlenebilirliğin mümkün kılınması
İnsana bağlı değişkenliğin azaltılması

-Maliyetin Azaltılması
Sistemin bütününü görme ve kontrol edebilme 

-Verimlilik Artışı
Sadece katma değer sağlayan aktivitelere odaklanma
Kesintisiz ve hızlı üretim
Talebin karşılanması (Müşteri memnuniyeti)

-Sürekli Öğrenme ve Gelişim Kültürünün Şirkete Yayılması 

-En Önemli Varlık İnsan Kaynağının En İyi Şekilde Kullanılması
Çalışan katılımı ve memnuniyeti
Performans yönetimi
İşlerin dengeli ve düzenli dağılımı

Trend Eğitim ve Danışmanlık, projelerinde katılımcı yaklaşımı benimser bu nedenle çalışan katkısı ve eğitimi çok önemlidir. Çalışanlarla birlikte kurulan, sürekli iyileştirme yaklaşımına sahip sistemlerin sürekliliği için çalışanların sisteme sahiplenmesine özen gösterilir.

Yönetim danışmanı ne yapar?

Müşteriye bilgi sağlamak ,
Müşterinin bilinen / bilinmeyen sorunlarını tespit etmek,
Müşterinin sorunlarını çözmek,
Sorunun yeniden tanımlanmasını gerektirecek bir değerlendirme yapmak,
SWOT analizi gibi temel yönetim sistem yaklaşımlarına göre şirket profilini ortaya çıkarmak,
Veriler çerçevesinde önerilerde bulunmak,
Müşteriye önerilerin uygulanabilmesi için destek sağlamak,
Müşteri çalışanlarının önerilere katılmasını ve önerileri sahiplenmesini sağlamak,
Müşterinin benzer sorunları çözebilmesi için gerekli bilgi, deneyim ve eğitimi sağlamak
İşletmenin verimliliğini kalıcı olarak arttırmak,

Yönetim danışmanın hizmet alanları nedir?

Stratejik ve Örgütsel Geliştirme
Mali ve İdari Sistemler
İnsan Kaynakları
Üretim ve Hizmet Yönetimi
Pazarlama ve Kurumsal İletişim
Bilgi Teknolojisi ve Sistemleri
Proje Yönetimi
Ekonomik ve Çevresel Etütler

Yönetim danışmanına ne zaman gerek duyulur?

Rekabet gücünü arttırmak için,
Kaynak kullanımını arttırmak / geliştirmek gerektiğinde,
İşletme körlüğünden kurtulmak istendiğinde,
Dünya standartlarında bilgi, teknoloji ve deneyimlere hızlı ulaşılmak istendiğinde,
Kötü gün için iyi günde risk yönetimi ,
Doğma, büyüme, olgunluk, küçülme, birleşme gibi işletmelerin önemli yaşamsal evrelerinde..

Yönetim danışmanının faydaları nelerdir?

"Know-how", en iyi uygulamalar ve kanıtlanmış yöntemleri şirket bünyesine kazandırır.
Önemli ve doğru alanlara yoğunlaşmayı sağlar.
Değişimi hızlandırır, mümkün kılar.
Tarafsız yaklaşımın ürettiği dengeli ve uygulanabilir çözümler sunar.

Yönetim danışmanı seçerken...

Hedeflenen çalışmalar ile ilgili Yönetim Danışmanlığı ekibinin bilgi ve birikimi,
İşin gereklerini ve işletmenin beklentilerini anlama ve çözüm üretme yeteneği,
Kanıtlanmış ve esnek metodoloji ve iş yapma yöntemleri,
Benzer çalışmalarda göstermiş olduğu başarıları dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri