" Sahip olduğunuz tek araç çekiçse her şey size bir çivi gibi gözükecektir. "
 
Abaraham Maslow
BRC- BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard)
brc

BRC – GLOBAL GIDA STANDARDI
BRC İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard), İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında gıda, müşteri ürünleri ve ambalaj malzemeleri için gerekli şartları içeren bir standart olarak yayımlanmıştır.

BRC’ nin Gelişimi;
1998- BRC Standart denetim standardı olarak yayınlandı.
1999- EN 45004 akrediteli ilk Denetim Kuruşları onaylandı.
2000- 2. versiyon Haziranda biraz değiştirilerek yayınlandı.
2000- CIES (Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum ) tarafından Global Gıda Güvenliği ile ilgili ilk adım atıldı ve BRC Standardı, IFS Standardı ve HACCP Standardı GFSI Global Food Safety Initiative ile kıyaslandı.
2002- 3. versiyon BRC standardı belgelendirme için yürülüğe girdi.
2003- BRC, GFSI (Global Food Safety Initiative ) tarafından onaylı bir standard olarak kabul edildi.

BRC – Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar; tedarikçi taleplerine uygunluk, gıda güvenliğinin İngiliz tedarikçiler tarafından kabulü, tedarikçi denetim sayısında azalma, ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim, verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması gibi kazançlar sağlayacaklardır.

HEDEFLERİ
BRC / IoP Standardının hedefi İngiltere’deki herhangi bir perakendeciye, onun tedarikçisine veya diğer Standardı kullananlara ambalaj malzemesi temin eden firmalar için gerekli olan güvenlik, kalite ve uygulama kriterlerini belirlemektir. Standardın formatı ve içeriği firmanın tüm varlıklarını tetkik edebilecek şekilde dizayn edilmiştir ve bu tetkik akrediteli bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından yapılmalıdır. Bu standardın amaçları arasında şunlar vardır:

·         Aynı firmaya aynı amaçla birden fazla denetim yapılmasını engellemek,
·         Farklı müşterilerin birbiriyle çelişen taleplerini azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak,
·         Tüm sektör için geçerli olan ‘iyi uygulama’ları (best practice) yaygınlaştırmak,
·         Yerel değerlendirme yapılmasını desteklemek (Standart uygulanırken temel prensiplerden taviz vermeden firmanın ait olduğu kültür ve içinde bulunduğu ülkenin koşullarına göre değerlendirilmesini sağlamak amacıyla),
·         ‘Fair trade’ kuralları çerçevesinde açıklık ve şeffaflığı garanti altına almak,
·         Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik danışman komitelerinin yanında doğrudan sektör yatırımcılarının da yer almasını sağlamak,
·         Standardı ve destek proseslerini sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek.

BRC'nin Faydaları:
BRC /IoP standardının uygulanması sayesinde içinde aşağıda listelenenlerin de bulunduğu bir çok fayda sağlanabilir:
·         Akredite edilmiş bir 3. taraf belgelendirme kuruluşu tarafından değerlendirilmek ve belgelendirilmek sektör içinde belli bir ayrıcalık sağlar.
·         Hem üreticiler hem de tedarikçiler için geçerli olan ortak ölçme ve değerlendirme kriterleri, gıda perakendecileri ve tedarik zinciri içindeki diğer organizasyonların değerlendirme yapmasında yardımcı olur.
·         Standard; kalite, hijyen ve ürün güvenliği konularını detaylı bir şekilde kapsadığından bu konulara yönelik başka sertifikasyon hizmeti alınmasına gerek kalmaz.
·         Yapılan denetimler ve ortaya çıkan düzeltici faaliyetlerin takip edilmesi ile belgelendirilen firma sürekli gelişen ve iyileşen bir kalite, hijyen ve ürün güvenliği sistemi kurmuş olur.

BRC STANDARTLARI

BRC Müşteri Ürünleri (Customer Products)
Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur. Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel bölümler; imalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama alanları, personel alanları, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski, tehlike ve risk yönetim sistemi, ürün dizayn/geliştirme, personel hijyeni ve eğitim

BRC / IOP Teknik Standardı- Ambalaj Malzemeleri

BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır. Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.

BRC - Gıda Standardı
Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı. Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.

Standart; HACCP Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Tesis Çevre Standartları, Ürün Kontrolü Süreç Kontrolü, Personel bölümlerinden oluşmaktadır.

BRC Gıda Standardı, gıda işlenmesini kategorize etmiş ve 6 başlık altında inceleyip yayınlamıştır. Firmalar belgelendirme başvurusu yaparlarken bu kategorileri inceleyip kendileri için uygun olan kategori üzerinden başvuru yapmalıdırlar.

1.İşlenmemiş et ve balık ürünleri (Kırmızı ve beyaz et- balık, işlenmemiş et ve balık ürünleri)
2.Üretim (Taze ve dondurulmuş meyve ve sebze)
3. Günlük Yiyecekler(süt ve süt ürünleri, yumurta
4. Pişirilerek dondurulmuş, yemeğe yada pişirmeye hazır et ve balık ürünleri
5. Çevre koşullarına dayanıklı, ısı korumalı, paketli gıda ürünleri
6. Çevre koşullarına dayanıklı diğer gıda ürünleri (içecekler, unlu mamuller, kurutulmuş gıdalar, hafif gıda ürünleri ve kahvaltı tahılları, sıvı ve katı yağlar, gıda katkı maddeleri)


Standardın ilkeleri
• Değerlendirmenin tekrarlanmasını en aza indirmek
• Saydamlığı ve dürüst ticaret mevzuatına uygunluğu temin etmek
• Standartları ve destek süreçleri sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmek
• En iyi uygulamaları yaygınlaştırmak
Şartlara aşağıdakiler dâhildir
• Organizasyon
• Tehlike ve risk yönetimi sistemi
• Teknik Yönetim Sistemi
• Fabrika Standardları
• Kirlilik kontrolü
• Personel (hijyen, ham madde işleme, sağlık, depolama alanları)
Bu şartlar ISO 9001:2008 standardının ana unsurlarını da içermektedir. Eğer ISO 9001:2008 şirkette kurulu ise, BRC/IoP Paketleme Standardını uygulamak için gerekli çalışma en aza inecektir.


BRC GLOBAL STANDART MADDELERİ

1.    ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

2.    GIDA GÜVENLİĞİ PLANI – HACCP

2.1     HACCP Gıda Güvenliği Takımı-Codex Alımentarıus Adım1

2.2     Ürün Tanımları

2.3     Tasarlanmış Kullanımın Tanımlanması

2.4     Üretim Akış Şemaları Oluşturulması

2.5     Akış Şemasının Doğrulanması

2.6     Her Üretim Adımında Potansiyel Tüm Tehlikelerin Listelenmesi, Tehlike Analizlerinin Oluşturulması, Tanımlanması Ve Tüm Tanımlanmış Tehlikeler İçin Kontrol Önlemlerinin Geliştirilmesi

2.7     Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi

2.8     Kritik Kontrol Noktaları İçin Kritik Limitlerin Saptanması

2.9     KKN’ler İçin İzleme Sisteminin Tanımlanması

2.10  Düzeltici Faaliyet Planının Oluşturulması

2.11  Doğrulama Prosedürlerinin Oluşturulması

2.12  Haccp Dokumantasyonu Ve Kayıt Tutma

2.13  Haccp Planın Gözden Geçirilmesi

3.    GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

3.1 Gıda Güvenliği Ve Kalite Politikası

3.2 Gıda Güvenliği Ve Kalite El Kitabı

3.3 Organizasyon Yapısı, Sorumluluk Ve Yönetim Otoritesi

3.4 Sözleşmenin Gözden Geçirmesi Ve Müşteri Odaklılık

3.5 İç Denetim

3.6 Satın Alma - Tedarikçi Denetimi Ve Performans İzleme

3.7 .1 Genel Dokümantasyon Gereklilikleri

3.7.2   Spesifikasyonlar

3.7.3   Kayıtların Oluşturulması Ve Yapısı

3.8        Düzeltici Ve Önleyici Faaliyetler

3.9        İzlenebilirlik

3.10     Şikâyetlerin Yönetimi

3.11     Acil Durum Yönetimi, Ürünün Geri Çekilmesi Ve Ürünün Geri Çağrılması

4 ALAN STANDARTLARI

4.1        Dış Standartlar

4.2        Güvenlik

4.3.1    Yerleşim, Ürün Akışı Ve Ayırma

4.3.2    Hammadde Muamelesi, Hazırlama, İşleme Ve Depolama Alanları

4.4        Altyapı Tesisatları

4.5        Ekipman

4.6        Bakım

4.7        Personel Tesisleri

4.8        Kimyasal Ve Fiziksel Ürün Kirlenme Denetimi

4.9        Temizlik Bakım Ve Hijyen

4.10     Atık / Atık Bertarafı

4.11     Zararlıların Kontrolü

4.12     Depolama Ve Sevkiyat

5. ÜRÜN DENETİMİ

5.1         Ürün Tasarımı / Geliştirilmesi

5.2         Spesifik Malzemeler, Alerjen İçeren Malzemeler Ve Kimliği Korunmuş Malzemeler İçin Muamele Şartları

5.3         Yabancı Madde Tespiti

5.4         Ürün Ambalaj

5.5.1    Ürün Taraması Ve Laboratuar Testleri

5.5.2    Laboratuar Testleri

5.6   Uygun Olmayan Ürünlerin Denetimi

5.7   Ürünün Serbest Bırakılması

6    SÜREÇ DENETİMİ

6.1   İşlemlerin Denetimi

6.2   Miktar - Ağırlık, Hacim Ve Sayı Denetimi

6.3   Ölçme Ve Gözlemleme Cihazlarının Kalibrasyonu Ve Denetimi

7    PERSONEL

7.1   Eğitim

7.2   Personelin Erişimi Ve Hareketi

7.3   Kişisel Hijyen

7.4   Tıbbi Tarama

7.5   Koruyucu Giysi


Detaylı bilgi için bize ulaşınız.

 

 


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri