" Yönetimin işi kontrol değil liderliktir "
 
W.Edwards Deming
Hakkımızda
hakkımızda

Trend Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri 2003 yılında yeni bir anlayışla hizmet düşüncesiyle, Ayşegül YİĞİT ve Murathan Yiğit tarafından kurulmuştur. Her geçen gün değişen ve gelişen bilgi dünyasında, Trend Eğitim ve Danışmanlık kendisini sürekli yenileyip geliştirmiş ve birikimlerini iş dünyasına sunmuştur.

Trend Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri kurulduğu günden bu tarafa her sektörden irili ufaklı pek çok şirkete danışmalık ve eğitim hizmetlerini başarıyla vermiş, vermeye de devam etmektedir. Müşteri portföyünün genişliği müşterilerinin işletme yapılarının çabuk kavranabilmesini sağlamakta ve doğru çözüme daha hızlı ulaşılabilmektedir.

Küreselleşen ticari hayata uyum sağlamaya çalışan işletmelerin ihtiyacı olan ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, özellikle uluslararası yönetim sistemleri ile ilgili bilgiyi Türk iş Dünyasında yaygınlaştırmak ve etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesini sağlamak temel hedefimizdir

Trend Eğitim ve Danışmanlık; üniversitelerde, sanayi ve ticaret odalarında, fuarlarda, kongrelerde ve iş adamı derneklerinde ücretsiz seminerler vermeyi kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak görmektedir.


Faaliyetlerimizin ana başlıklarını; 
Genel Yönetim Danışmanlığı, 
Yönetim Sistemleri eğitimi ve danışmanlığı, 
Ürün Belgelendirme Danışmanlığı, 
AR-Ge Proje Destekleri Danışmanlığı, 
Kalite bilinçlendirmeye yönelik eğitimler,
olarak sıralayabiliriz.

 

Danışmanlık verdiği hizmet alanlarını her geçen gün genişleten firmamız; deneyimli ve sürekli kendini geliştiren personeli ile koşulsuz müşteri memnuniyetini esas tutmakta, inançla gururla ve başarılarının getirdiği özgüvenle geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Danışmanlık sektöründe uluslar arası stantlarında, güvenilir, saygın, kaliteli hizmet sunan firmamızla çalışmaktan tıpkı daha önce çalıştığımız müşteriler gibi memnun kalacaksınız.

 

İş Ahlakı İlkelerimiz

TREND DANIŞMANLIK; BAĞIMSIZ, GÜVENİLİR VE TARAFSIZDIR.
Müşteri ya da iş ortaklarının iznini ve onayını almadıkça, ya da yasal bir zorunluluk bulunmadıkça, saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi hiçbir kişi ve kurumla paylaşmayız; çıkarlarımız için kullanmayız.
Suç teşkil eden yada yasadışı olan faaliyetlere girmeyiz.
İş hayatında, iş ve toplum ahlakının kabul etmeyeceği yol ve yöntemlere başvurmayız
TREND EĞİTİM VE DANIŞMANLIK hiçbir kuruluşa veya kişiye bağlı değildir.
Tüm işlerimizde tarafsız ve objektif bir tutum izleriz.
Çalışmalarımızda Açıklık ilkesi esastır.


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri