" Tüm iyi şeyler ucuz, tüm kötü şeyler çok pahalıdır. "
 
Henry David Thoreau

haber

KOSGEB 50 Bin TL’lik Kredi Faiz Desteği

50 Bin TL’lik Kredi Faiz Desteği için, KOSGEB Veri Tabanında güncel kaydı bulunan bütün KOBİ’ler başvuru yapabilecekler. 12 Ay Ödeme Yok, Toplamda 36 Ayda Geri Ödeme yapılacak.
KOSGEB KOBİ’leri Borsa’ya Taşıyor

Borsada yer almak isteyen KOBİ’lere KOSGEB’ de 100.000 TL Destek var !


TREND ' e Hoş Geldiniz! 

Uluslar arası ticari hayata her gün biraz daha entegre olan Türk Ekonomisi ve bu ekonomiyi oluşturan özel/kamu ekonomik işletmeleri bu entegrasyonda edilgen değil etken bir konuma yükselmek zorundadır. Çünkü etken değilseniz katma değeri çok küçük ekonomik faaliyetleri sürdürmeye mecbur kalırsınız ki bu da uzun süreli var olmak için asla yeterli değildir. Rakiplerinize taşıdığınız üstün özelliklerle alternatif olmak, bir dünya markası olmak, bunun için de süratle ve sağlıkla bu yeni düzene uyum sağlamak mecburiyetsiniz. 

Bu değişim ve gelişimi kalıcı ve sağlıklı olarak gerçekleştirebilmek ise uluslararası arenada henüz çok yeni sayılabilecek işletmelerimiz için çok büyük bir muammadır. 

Türkiye' de ekonomi dünyasını oluşturan işletmelerin nerdeyse %99 u KOBİ ve Aile işletmeleridir. 

Aslında dünya ekonomilerinde de durum pek farklı değildir. KOBİ’lerin bu yaygınlığı ve kurucularının şahsi gayretlerinin neticesi olan küçük ve bölgesel başarılar, netice olarak ortakların pek çoğunun hayal bile edemedikleri noktalara gelmeleri, ne yazık ki büyük bir handikabı içerisinde barındırmaktadır; Durmadan kendini tekrar eden bir yapı ile pek çoğunun hayat eğrileri maalesef oldukça dar bir alanda seyretmekte, ikinci üçüncü nesle geçiş yok denecek kadar az düzeylerde seyretmektedir. Dış önerilere kapalılık, tatmin, yaşlanmaya bağlı olarak riske girememe bütün bu emek ve iktisadi kıymetlerin bir bir heba olmasına neden olmaktadır. 

Oysa Tüm dünya ekonomilerinde inkar edilemez bir başarı ve ekonomik faaliyetleri sırtlayan KOBİ’ler ancak uluslar arası bir güç haline gelmeleri ile ülke ekonomileri, ortakları çalışanları ve de 2. Ve 3. Nesil için bir değer haline gelmektedir. 

Büyük ölçekli firmaları bekleyen sorunlardan da bahsedecek olursak; İnovasyonun ve re-organizasyonların sağlıklı bir şekilde yapılması, fark edilemeyen maliyetlerin ortaya çıkarılması, optimal verimliliğin sağlanması, işletme körlüğünün ortadan kaldırılması, kurumsallaşmanın hantallaşmaya dönüşmesinin engellenmesi, doğru gelecek okuma ve doğru planlama onları bu yolculukta bekleyen problemlerdir. 

Belki de klişeleşmiş bir laf ancak tekrar etmekten vazgeçemeyeceğiz; Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok! Ya da önündeki muz kabuğunu gören Temel gibi "eyvah yine düşeceğim" demeye gerek yok! 

Dünyada maliyeti en yüksek duruş; yerini muhafaza etmeye çalışmaktır. İşletmeler sürekli yarınlarını planlamalı, stabilite ve dinginliğin işletmeleri hantallaştırdığı ve köhneleştirdiği hatırdan çıkarılmamalı, sürekli ancak hızı çok iyi ayarlanmış bir gelişim ve inovasyon, üst düzey yöneticilerin kontrolünde tüm çalışanları sarmalıdır. Bu süreç mutlaka ve fakat maliyeti en ucuz olacak şekilde yöneticilerce öğrenilmeli tatbik edilmeli ve şirketin yaşam felsefesi olarak benimsenmelidir. İşletmeyi kaybetmekle öğrenmenin öğrenen de dahil olmak üzere kimseye faydası olmayacaktır. 

Kobi’ler için katlanılamayacak maliyet kapsamında tanımlanabilecek olan ihtiyaç duydukları her nitelikli elemanı bünyelerinde bulundurmak yerine küçük maliyetlerle alınacak danışmanlık desteği sayesinde mevcut elemanlarının bir süreç dahilinde yetiştirilmesi hem kalifiye elaman barındırma maliyetlerini azaltmakta hem de mevcut elemanlarının niteliğini sürekli olarak iyileştirmektedir. 

Büyük ölçekli firmalarda ise yılgınlık, işletme körlüğü ve riskten kaçınarak mevcudu muhafaza yanılgısı sebebiyle yarıştan kopma riskine karşı; bu yolculukta tecrübeleriyle size yol ve yön gösterecek, en az hasar ve masrafla süreci tamamlamanıza yardımcı olacak, aynı zamanda gelişim ve dönüşümün bir işletme kültürü haline gelmesini sağlayacak danışmanlık hizmeti almak en akıllı çözümdür. 

Dünyayla entegrasyon, sürdürülebilir ve güçlü bir yönetim ve sağlıklı büyüme için yanınızdayız. 

"Tecrübe tecrübe edilmez" den yola çıkarak zorunlu bu dönüşüm sürecinde pek çok sektör, irili ufaklı pek çok yapıya verdiğimiz çok çeşitli danışmanlıklarımızla ve bütün tecrübelerimizle yanınızdayız.


Trend Eğitim ve danışmanlık Hizmetleri